Uděláme analýzu situace a daných investorských možností.
Při přípravě a realizaci stavby postupujeme s rozvahou. Máme dlouholeté zkušenosti.

Ve spolupráci s investorem provedeme:

  • přípravu podkladů pro zpracování projektu
  • zajištění vypracování projektové dokumentace
  • vyřízení stavebního povolení, jednání se státními orgány
  • vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem se souhlasem majitele
  • zajištění stavebně technického dozoru
  • zastupování investora při jednání s dodavateli, kontrola dodávek
  • převzetí dokumentace skutečného provedení stavby
  • zajištění kolaudačního řízení
  • … a další činnosti