Nabízíme komplexní účetní a poradenské služby. Pro naše klienty zajišťujeme průběžné vedení účetnictví v souladu se zákonem včetně závěrek a návrhu daňového přiznání.

  • péče o účetnictví nájemců spravovaných prostor
  • předpis plateb a záloh na služby, zpracování a změny výpočtových listů pro jednotlivé jednotky
  • zřízení a vedení provozního účtu pro účely spravované nemovitosti
  • odborné posuzování došlých faktur a jejich proplácení
  • roční účetní závěrky
  • zpracování návrhu daňového přiznání
  • výpočet vyúčtování služeb
  • vedení evidence dlužníků a jejich upomínání
  • … a další služby